Skip to Content

Show / Hide Menu

Rhagair

Mae'r cyfraniad unigryw hwn i broses wleidyddol Cymru wedi'i fwriadu ar gyfer pleidiau gwleidyddol Cymru a'r cyfryngau. Nid ein bwriad yw hyrwyddo unrhyw blaid benodol gan fod etholaeth y Gynghrair yn cwmpasu ystod eang o deyrngarwch gwleidyddol. Yn hytrach, rydym yn anelu at gyflwyno persbectif Cristnogol ar ystod o faterion allweddol i ysgogi trafodaeth iach wrth i ni i gyd gymryd rhan yn etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016.

Yn 2013, roedd hi'n 50 mlynedd ers araith fythgofiadwy Dr Martin Luther King. Yn y llyfr Strength to Love, ysgrifennwyd am King iddo ddisgrifio boicotio bysiau 1955 fel ‘dadwahanu ynghylch bysiau' ac mai nod hynny yn y pen draw oedd 'iacháu ac adfywio'r boblogaeth gyfan'. Dyna freuddwyd gwerth gweithio tuag ati, ac yn achos King un wedi'i hysgogi gan ei ffydd Gristnogol.

Mae un peth yn glir: mae pawb eisiau gwlad wych a llywodraeth a fydd yn cynnal cyfiawnder a lles. Bydd y maniffesto yma yn ein helpu i ystyried materion fydd yn cael effaith ynglŷn â'r canlyniad hwn. A dyfynnu proffwyd o 700CC, rydym yn 'ceisio heddwch a ffyniant y ddinas a'r genedl lle rydym yn byw'.

Elfed Godding

Elfed Godding

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs